joi, 21 mai 2020

Reînscrierea / Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2020/2021

Înscrierea / reînscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2020/2021 Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar în se derulează, succesiv, următoarele etape: 25 MAI 2020 – 5 IUNIE 2020 – ETAPA DE REÎNSCRIERE 8 IUNIE 2020 – 3 IULIE 2020 – PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 20 IULIE 2020 – 10 AUGUST 2020 – A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE !!! REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează unitatea de învățământ preșcolar în acest an școlar, se realizează prin completarea CERERII TIP în platforma SIIIR. !!! ÎNSCRIEREA copiilor care nu au frecventat învățământul preșcolar se realizează astfel: - Părinții comunică unității școlare datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul) pentru a fi introduse în aplicația informatică SIIIR; - Pentru validarea fișelor și completării dosarelor copiilor sunt necesare următoarele documente: • Certificatul de naștere al copilului (original și copie) • Cartea de identitate a solicitantului (original și copie) • Hotărârea de divorț, acolo unde este cazul • Declarația olografă a celuilalt părinte în caz de divorț, privind acordul de a înscrie copilul la grădiniță !!!!! REÎNSCRIERILE ȘI ÎNSCRIERILE SE POT EFECTUA ȘI PRIN FAX, POȘTĂ ELECTRONICĂ SAU TELEFONIC !!!!!!!!! Nr. telefon/ fax al unității școlare: 0256232064; Secretariat: 0752244397 E-mail: scoala.fibis@gmail.com ORARUL DE REÎNSCRIERE / ÎNSCRIERE A COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ 28 mai 2020 – 29 mai 2020 și 4 iunie 2020 – 5 iunie 2020 între orele 9- 18 11 iunie 2020 – 12 iunie 2020 și 18 iunie – 19 iunie 2020 între orele 9- 18 Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2020 /2021 este: Grupa mare: 24 locuri Grupa mică – mijlocie: 16 locuri În situația în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar primite de la părinți este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, criteriile de departajare generale, după cum urmează: - Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); - Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; - Existența unui frate / a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar anterior în unitatea de învățământ respectivă; - Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.